East Sweden Game erbjuder utbildningen ESG Accelerator kostnadsfritt i syfte att hjälpa våra medlemmar att stärka sitt team och utveckla sitt erbjudande. Vi erbjuder ett halvårsprogram där experter från spelbranschen delar med sig av kunskap och erfarenheter tillsammans med personer från East Sweden Games.

Vår egen affärscoacher Alexander Milton håller i programmet och har tagit fram grundmaterialet som spänner över tio träffar. Tredje omgången startade i november 2020 och körs helt digitalt på grund av covid-19, via Discord.

Läs mer här!