Tidigare i veckan besökte East Sweden Game Almedalen för att knyta värdefulla kontakter inför framtiden! En av våra medlemmar har tagit fram en VR upplevelse där man på ett innovativt sätt kunde uppleva en ny stadsdel i Norrköping.