Folkbladet skriver om satsningen på spelindustrin i Norrköping! Sedan 2017 finns East Sweden Game i Linköping men i höstas etablerades spelklustret även i grannstaden.

Visual Sweden är självklart med och stöttar detta då det finns ett tydligt band mellan spelutveckling och visualiseringsområdet. Vi ser fram emot fortsättningen!