Linköping Game Week är en temavecka som äger rum 22-28 november, där olika spelrelaterade aktiviteter samlas under ett gemensamt evenemangsparaply – LGW!

Veckan bygger på tre huvudsakliga delar: Learn (lära), Game (spela) och Work (verka). De tre olika delarna avser att belysa spelvärldens många olika inneboende värden som till exempel fritidsaktivitet, utbildningsmöjlighet och inte minst dess potential på arbetsmarknaden.

Linköping Game Week vill sätta Linköping på den svenska spelkartan och inspirera till lekfulla, kreativa och utvecklande aktiviteter inom gamingen.

Bakgrunden till Linköping Game Week är att flera olika större evenemang som Liu Game Conference, Arkadspelshelgen Atomic Café på Skylten och Liu Game Jam alla ägt rum i Linköping under höst- och vinterperioden under tidigare år. Syftet med Linköping Game Week är att samla dessa evenemang under en gemensam evenemangsvecka, utveckla ytterligare attraktiva aktiviteter och på sikt locka fler aktörer till att medverka.

Linköping Game Week är ett samverkansprojekt mellan Kultur och fritidsförvaltningen i Linköpings kommun och East Sweden Game.

Se programmet här!