Linköpings universitet hänger på satsningen att expandera spelbranschen i Östergötland. Nu söker universitet en doktorand som ska forska inom gamification, det vill säga spelifiering av nyttoapplikationer. Kontaktperson på universitetet är Aseel Berglund som också är en av grundarna till East Sweden Game-medlemmen Therese Kristoffer Publishing AB. Förutom ett mobilspel baserat på en barnbok av astronauten Christer Fuglesang utvecklar Therese Kristoffer även rörelsespel som bygger på fysisk aktivitet.

Gamification innebär att man använder principer och tekniker från spelområdet för att introducera spelliknande funktionalitet i applikationer som inte kräver dessa funktioner. En utbildningsapplikation kan till exempel införa element som tidsbaserade utmaningar, konkurrens och tilldelning av poäng eller priser för att uppmuntra eleverna till att studera och därigenom främja deras lärande. Inom hälso- och sjukvården kan samma tekniker användas för att uppmuntra användare av en applikation att förvärva hälsosamma vanor som regelbunden träning eller en hälsosam kost. I allmänhet är målet med spelifiering att motivera användarna av ett program att engagera sig mer eller göra det roligare att slutföra en serie uppgifter.

Doktorandtjänsten är på fyra år och handlar om att undersöka och utvärdera genomförbarheten och den potentiella effekten av att använda spelifiering inom applikationsområden relaterade till exempelvis lärande, hälsa och välbefinnande.

På Linköpings universitet finns många spännande utbildningar och relevant forskning för spelbranschen inom exempelvis artificiell intelligens, visualisering och kognitiv vetenskap. Varje år arrangerar universitetet en spelkonferens vid namn LiU Game Conference i november.


På bilden: Tomas Ahlström, East Sweden Game – Erik Berglund, Linköpings universitet, Therese Kristoffer – Aseel Berglund, Linköpings universitet, Therese Kristoffer – Christer Fuglesang, asonaut och författare, Christer Sturmark, debattör och förlagschef