Bygget av East Sweden Game kontorshotell har påbörjats!

Ett stort steg för oss och de team som behöver ett riktigt kontor.

Invigning efter sommaren.