Unitalent är ett konsultbolag ägt av Linköpings universitet, som förmedlar kvalitativa uppdrag till studenter.

Genom ett unikt samarbete kan nu medlemmar på East Sweden Game få uppdrag inom exempelvis spel, webbutveckling och programmering som ett sätt att finansiera sin långsiktiga utveckling. Unitalent tar hand om kundkontakter, avtal och projektledning så att ESG’s medlemmar kan fokusera på det de gör bäst.

På samma sätt kan företag som vill nyttja kompetensen från East Sweden Game kontakta Unitalent för hjälp med upphandling, offerter och kvalitetssäkring.

www.unitalent.se

Kontakta oss för mer info:

Här är en hälsning från Henrik: