East Sweden Game som har sin verksamhet i Ebbepark startar nätverket ESG Equal Play för att utbilda och skapa dialog kring frågor om genusroller, ansvar och kommunikation i spelcommunities. Målet är att göra inte bara den lokala datorspelsindustrin, utan hela samhället och näringslivet, mer jämlikt och tolerant.

Trots det stora spelintresset bland alla sorters människor, oavsett bakgrund, läggning, religion eller kön, förstärker spelbranschen ofta stereotyper och förlegade världsbilder. Detta har inte minst spelbranschens MeToo-upprop #ViSpelarInteMed riktat ljuset mot.

Det nya initiativet ESG Equal Play kommer att arbeta med socialt entreprenörskap och arrangera olika aktiviteter, föreläsningar, workshops och speltester för medlemmar och spelintresserade.

– Målet är att inkludera underrepresenterade grupper och göra spelbranschen och den lokala spelindustrin medveten om hur vi kan motverka de fördomar och den diskriminering som finns i branschen idag, säger projektledaren Alexander Milton.

– Det är otroligt viktigt för oss att alla känner att de har en plats i spelbranschen och att ingen känner sig begränsad av normer och förväntningar, därför bjuder vi in till att utforska spel tillsammans med oss, fortsätter Alexander Milton.

ESG Equal Play vill att Linköping ska bli navet i Sveriges bästa och mest hållbara region att utveckla spel i. Det ska ske i aktiv dialog med andra lokala nätverk och initiativ, bland annat studentföreningarna Donna, Systerskapet och TingeLing vid Linköpings universitet.

– För att Linköping och regionen ska bli världsledande inom spelutveckling, krävs att vi bygger ett öppet, smart och tolerant klimat för våra kreatörer och utvecklare. Det handlar om mångfald och inkludering. I dataspelsbranschen behövs alla typer av kreativa människor, oavsett ålder, kön eller bakgrund. Hos oss är alla välkomna, säger Tomas Ahlström, ansvarig för East Sweden Game.

Läs artikel på SVT här!