‼️ Med anledning av viruspandemin vill göra våra medlemmar uppmärksamma på följande:

🔸 East Sweden Game coworkingspace har öppet tillsvidare. (Följ oss via Facebook eller Slack och kolla vad som gäller från dag till dag, det kan ändras snabbt).
🔸 Kom inte till ESG om du är krasslig, har feber eller influensasymptom!
🔸 Stanna hemma om du känner dig orolig över situationen. Telefon och videosamtal funkar ofta rätt bra. 
🔸 Tänk på din hygien och tvätta händerna noga med tvål när du är på ESG. 
🔸 Hosta och nys i armveck, visa hänsyn till övriga medlemmar. 

⭐️ Vi kör vårt meetup i eftermiddag (kl 16:00 12/3) som planerat, men överväger att ställa in föreläsningar med gäster framöver tills läget är under kontroll. Vi återkommer med info kring kommande aktiviteter.

Några generella tips att tänka på:

🦠 Det bästa sättet att skydda sig och andra mot att bli sjuk är att undvika nära kontakt med sjuka människor. 

🦠 Tvätta händerna ofta! Smittämnen fastnar lätt på händer. De sprids vidare när du tar någon i hand. Tvätta därför händerna ofta med tvål och varmt vatten, minst 20 sekunder.

🦠 Tvätta alltid händerna när du kommer hem eller när du kommer till ditt arbete efter att ha varit ute, före måltid, vid mathantering och efter ett toalettbesök. Handsprit kan vara ett alternativ när du inte har möjlighet till handtvätt.

🦠 Hosta och nys i armvecket! När du hostar och nyser sprids små, små droppar som innehåller smittämnen. Genom att hosta och nysa i armvecket eller i en pappersnäsduk hindrar du smitta från att spridas i din omgivning eller från att förorena dina händer. Släng alltid pappersnäsduken i en papperskorg och tvätta händerna.

🦠 Undvik att röra ögon, näsa och mun! Smitta sprids genom slemhinnor i ögon, näsa och mun. En allmänt förebyggande åtgärd mot luftvägsinfektioner är att undvika att röra vid ögon, näsa och mun.

🦠 Stanna hemma när du är sjuk. På så sätt undviker du att smitta människor på bussen, ditt arbete eller där du är nära andra.

🦠 Om tvål och vatten inte finns tillgängligt, kan man använda handsprit med minst 60 % alkohol. Tvätta alltid händerna med tvål och vatten om händerna är synligt smutsiga.

Följ länken för mer info och tips från Folkhälsomyndigheten.