Under våren kommer flera tunga förläggare och investerare, bland annat Goodbye Kansas Game Invest, Coffee Stain och Raw Fury.

Därför tog vi fram ett utbildningspaket för pitchträning tillsammans med Alexander Milton, nyanställd affärscoach på East Sweden Game.

Teamen utvecklades enormt efter en dag med både teori och praktik.

Lycka till i vår!