Swedish Scaleups är ett samverkansprojekt mellan 10 science parks och inkubatorer i Östra Mellansverige. Projektet ingår i Växtzon 2. Målet är att hjälpa företag växa och öka sin omsättning.

Inom Swedish Scaleups så erbjuds erfarenhetsprogrammet Growth Circle. Tillsammans med East Sweden Game kommer en unik version av programmet att köras under namnet Growth Circle Gaming.

Det bygger på att bolag med tillväxtpotential inom spelindustrin stöttar och utvecklar varandra på sin tillväxtresa. Meetups anordnas med olika teman kopplat till nyckelutmaningar för växande bolag och seniora industriveteraner bjuds in för att delta i öppen dialog. Innehållet anpassas efter bolagens behov och specifika utmaningar och mål för att skapa de bästa möjliga förutsättningarna att växa till ett stort och stabilt företag.

Deltagande bolag i första Growth Circle Gaming är Friendly Fire (Motala) Flashe Gaming Group (Linköping), Lurkware (Linköping), Aftnareld (Linköping), Skyfox Interactive (Norrköping) och Overflow (Linköping).

För mer info, kontakta processledare Alexander Milton.