Spelutvecklarnas omsättning växte med 27% och uppgick till 24,3 miljarder kronor 2019. Siffran kan jämföras med Sveriges export av järnmalm och pappersmassa som båda var värda cirka 25 miljarder kronor 2019

Antalet anställda ökade med 8% eller 657 heltidstjänster. Totalt var 8578 personer anställda i svenska dataspelsföretag, en ökning med drygt 175% på fem år. Av dessa var 5579 anställda i Sverige.

Antalet kvinnor ökade med 11% till 1894 personer 2019, vilket motsvarar 22% av samtliga anställda.

Läs mer här: www.dataspelsbranschen.se/spelutvecklarindex