Vid två tillfällen fick utvalda spelteam från East Sweden Game pitcha för tungviktarna Goodbye Kansas Game Invest & Coffee Stain Publishing. Tack vare rigorös pitchträning gick presentationerna mycket bra och det prominenta gästerna var märkbart imponerade.

Teamen fick mycket feedback och förslag på nästa steg. I några fall kommer diskussion om samarbete att inledas.

Mycket roligt. Bra jobbat alla spelteam!