Pressmeddelande

Andelen elever som inte klarar av att bli behöriga till gymnasiet fortsätter att öka i många delar av landet. Nu får det linköpingsbaserade företaget Visedu med sitt kommande läromedel Mathetopia stöd av Vinnova för att hjälpa fler elever till gymnasiebehörighet. Mathetopia är ett spelbaserat läromedel som visar elever syftet med matematik och dess tillämpningar i verkligheten. Läromedlet baseras på en rad forskningsfinnanden om bl.a. feedback och motivation. Vinnova bedömer att lösningen har hög potential och att Visedu har goda förutsättningar för ett framgångsrikt genomförande.

Det Linköpingsbaserade bolaget Visedu AB får nu stöd av Vinnova för att snabbare kunna ta deras läromedel, Mathetopia, ut i klassrummen. Intresset från skolorna har varit stort och 20-tals skolor har redan skrivit upp sig på för att testa mathetopia till hösten.

Sheva Rostam, en av grundarna till företaget, ser bidraget som en möjlighet att öka utvecklingstakten och inkludera fler skolor i utformning av läromedlet. “För oss är det viktigt att skapa ett läromedel som utgår från lärares faktiska utmaningar i klassrummen. Det här stödet hjälper oss att göra loopen för test och återkoppling från skolor kortare och mer effektiv.”

Visedu utvecklar ett spelbaserat läromedel i matematik med grunden i att visualisera matematikens syfte i verkligheten. I läromedlet bygger eleverna sina egna städer genom att lösa problem kopplat till olika vardagsproblem och samhällsutmaningar och på så vis gamifieras verklighetsanknytningen på ett väldigt naturligt sätt. Avsaknad av anknytning till verkligheten är ett av de största problemen kopplade till det låga intresset och motivationen kring matematik i skolan. Målet med Mathetopia är att skapa ett läromedel som hjälper elever och lärare med deras största utmaningar, samtidigt som grunden i läromedlet bygger på viktig forskning, för att i slutändan höja måluppfyllelsen i ämnet. Varje moment i läromedlet är väl genomtänkt och stärks av underliggande forskning.

Sheva Rostam trycker på tyngden av evidensbaserat läromedel i skolan och förklarar hur Mathetopia går tillväga: “Med Visualiseringen av elevens långsiktiga utveckling i en växande stad kan vi bidra till att skapa ett tydligt och påtagligt strävansmål. Den tydliga kopplingen till verkligheten i utmaningarna kommer även öka förståelsen för varför kunskapen är viktig. Båda dessa saker bidrar till att öka långsiktigheten i elevens inställning till matematik. Den långsiktiga motivationen och ihärdigheten har visats vara en av de viktigaste skillnaderna mellan elever som lyckas och elever som inte lyckas.”

Om företaget

Visedu utvecklar läromedlet Mathetopia som är ett spelbaserat läromedel i matematik för grundskolans högstadium. Företaget har deltagit i programmet Impact Factory med stöd från LiU Innovation och är medlemmar av LEAD, en av Sveriges bästa företagsinkubator. Visedu sitter på East Sweden Game, som är en gemensam arbetsyta och mötesplats för entreprenörer och skapare av spel, visualisering och digitala upplevelser. Följ läromedlets utveckling och intresseanmäl för testning på: www.mathetopia.se

Kontaktuppgifter

Sheva Rostam, grundare och produktchef på Visedu AB, nås på 0761650961 eller sheva.rostam@visedu.se


Foto: Reidunn Palmkvist, LiU Innovation