Dimfrost grundades 2017 och har vid tidpunkten för förvärvet fem anställda där David Wallsten är verkställande direktör tillika minoritetsägare. Wallsten har flerårig erfarenhet från ledande positioner i internationella mjukvarubolag och från investeringar inom gaming-bolag.

Bolaget bildades av studenter från Linköpings universitet med stöd från LiU Innovation och East Sweden Game. Dimfrost utvecklar för närvarande ett story-drivet äventyrsspel med arbetsnamnet Bramble: The Mountain King (“Bramble”) som hämtar inspiration från folksagor, mytologi och illustrationer från John Bauers böcker om nordiska väsen. 

I samband med det nyligen aviserade förvärvet av Dimfrost Studio AB har en total finansiering om 13 MSEK säkrats för färdigställandet av Bramble.

Bramble har både uppmärksammats i internationell spelmedia och av tillverkarna av 3D-motorn Unreal, Epic Games, som valde att visa upp spelet i sin monter på Nordic Game och GDC. Epic Games har även beviljat sitt utvecklingsmedel, Epic MegaGrants, till produktionen av Bramble. 

Bramble utvecklas i nuläget till tre stora format (PC, Xbox One, PS4) i Unreal Engine. Spelet planeras släppas efter en uppskattad utvecklingstid på två år. Under utvecklingstiden kan fler plattformar tillkomma. 

Första trailern till Bramble: The Mountain King kan ses via denna länk: https://www.youtube.com/watch?v=yKxecetXL24

Ytterligare information går att finna på Dimfrosts hemsida.

Pressrelease om förvärvet som PDF här.

Pressrelease om projektfinansiering som PDF här.